Środa 2023.02.01 Imieniny: Brygidy, Ignacego Posłuchaj Radia PiK w Internecie
Jesteś w:   Wiadomości » Z kraju i regionu Pogoda: duże zachmurzenie temp. 16 °C ciśn. 992 hPa » 
Wyszukiwarka
Menu
Lista przebojów
notowanie: 1174
z dnia: 17-03-2013
1 Niebezpiecznie piękny świt
Plateau
2 Lili
Enej
3 When A Blind Man Cries
Metallica
 więcej

RSS

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.

 
 

 
 

 


Z kraju i regionu
MEN przypomina o obowiązkach gmin w dowożeniu niepełnosprawnych dzieci
2013-03-14
Gmina musi zapewnić uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły - przypomina MEN komentując skargi napływające w tej sprawie do Rzecznika Praw Dziecka. Nieprawidłowości należy zgłaszać do kuratorów oświaty.

Problem organizacji dowożenia do szkół niepełnosprawnych uczniów poruszył Rzecznik Praw Dziecka, który w tym tygodniu skierował w tej sprawie pismo do sejmowych komisji: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży. Do RPD napływają skargi na brak lub źle zorganizowane dowożenie do szkół niepełnosprawnych uczniów. Przyczyną tych sytuacji - jak podaje RPD - jest uzurpowanie sobie przez gminy prawa wyboru szkoły, do której będą organizowały dowożenie.

MEN przypomina w informacji udzielonej PAP, że gmina musi zapewnić uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej. Obowiązkiem gminy jest również zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów, jeżeli to oni organizują transport do szkoły.

Resort edukacji precyzuje, że przez najbliższą szkołę należy rozumieć jednocześnie taką szkołę, która zapewnia kształcenie specjalne. Dlatego dla zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przez gminy niezbędne jest posiadanie przez dzieci z niepełnosprawnością stosownego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

MEN zauważa jednak, że przepisy nie regulują szczegółowo trybu zawierania umów między gminą a rodzicami. Liczba przejazdów, kilometrów i inne informacje dotyczące transportu powinny być określone wspólnie przez obie strony: gminę i rodziców. W przypadku, gdy strony nie dojdą do wspólnych ustaleń i nie zostanie zawarta między nimi umowa, obowiązek zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu będzie spoczywał na gminie.

Rzecznik Praw Dziecka poruszył też problem nakłaniania rodziców dzieci z niepełnosprawnością do podjęcia przez nie nauczania indywidualnego lub przeniesienia uczniów do oddziału integracyjnego.

MEN podkreśla, że przeniesienie ucznia do innej szkoły może nastąpić tylko na wniosek rodzica. Podaje też, że szkoła nie może odmówić przyjęcia niepełnosprawnego ucznia. "Wszelkie przypadki naruszenia przepisów w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych powinny być zgłaszane do kuratorów oświaty, którzy sprawują nadzór pedagogiczny nad szkołami" - zwraca uwagę MEN.

Dodaje też, że indywidualnym nauczaniem można objąć jedynie te dzieci i młodzież, których zdrowie uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Potrzebne jest jednak do tego specjalne orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, które wydawane jest wyłącznie na wniosek rodziców. Dlatego - jak przypomina MEN - szkoła nie może zorganizować indywidualnego nauczania bez udziału w tej sprawie rodziców. (PAP)
wstecz
realizacja: ideo Polskie Radio PiK|UKF 100,1 MHz|Włocławek 100,3 MHz|Brodnica 106,9 MHz
ul.Gdańska 48, 85-006 Bydgoszcz, tel.+48 (52) 32 74 000, fax+48 (52) 34 56 013, e-mail:
start wstecz do góry